เข้าสู่ระบบ • Photo Title 1
 • Photo Title 2
 • Photo Title 3
 • Photo Title 4
 • Photo Title 5
banner2
---
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส.
ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)
---- 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
--
ดาวน์โหลดเอกสาร ระบบดูแล
--
--
--

  Rtfc
--
v-cop
image
         ระบบหลัก                ระบบสนับสนุน       
:: >>> คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา :: >>> ระบบการนำองค์กร ::
:: >>> คู่มือระบบกิจกรรมนักศึกษา :: >>> ระบบสารสนเทศ ::
:: >>> คู่มือระบบการเรียนรู้ ::   ::
http://www.tfc.ac.th/mainweb/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/801720phoca_thumb_l_DSC06474.jpglink
http://www.tfc.ac.th/mainweb/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/411096phoca_thumb_l_DSC08633.jpglink
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ

ประมวลผลภาพวิทยาลัยฯ

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next
News image

"Meeting on Indonesia-Thailand Future Cooperation" ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2559 ณ. โรงแรมบ้า... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการและคณะครูวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วมกิ... อ่านต่อ..

News image

วิทยาลัยประมงสมุทรสาครร่วมกับวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ดำเนินการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรป... อ่านต่อ..

News image

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการจัดการเรียนการสอนบูรณาการด้วยวิจัยเป็นฐาน (R... อ่านต่อ..

News image

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ. โดยมีดร.เสริมศักดิ์... อ่านต่อ..

News image

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ปี 2559 ให้บริการ - ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน - ... อ่านต่อ..

News image

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ และเตรียมความพร้อมในการเรียนอาชีวศึกษาประมง (ค่ายคุณธรรม จริยธรรม) ปร... อ่านต่อ..

News image

ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และคณะ เดินทางไปศึกษาดูงาน การจัดการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยอง อ.แกลง จ.... อ่านต่อ..

News image

การประชุมการจัดการเรียนการสอนร่วมระหว่างวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และโรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วันที่ 8 เมษา... อ่านต่อ..

News image

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ... อ่านต่อ..

News image

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาการควบคุมเรือประมง วันที่ 7 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมรัฐบุร... อ่านต่อ..

News image

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย เดินหน้าสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่21 – 25  มีนาคม  2559 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วมงาน INNOVATION, PRODUCT LAUNC... อ่านต่อ..

News image

พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 19 มีนาคม 2559โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ สงข... อ่านต่อ..

News image

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  วันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิท... อ่านต่อ..

News image

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ ... อ่านต่อ..

News image

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center) ปี 2559 ให้บริการ  - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง - ทำปุ... อ่านต่อ..

News image

การประชุมระดมความคิดเห็นศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา วันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูน... อ่านต่อ..

News image

การอบรมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการ ,ชมรม ,หมู่บ้าน อกท.หน่วยพรานทะเล ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 10 ม... อ่านต่อ..

News image

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเรื่อง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์หมู่1 ตำบลสทิ้งหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขล... อ่านต่อ..

News image

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2558ระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2559 ณ ห้อ... อ่านต่อ..

News image

ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (MEP)ก่อนไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศบรูไนวันที่ 2 มีนาคม 2559... อ่านต่อ..

News image

สัมมนาวิชาการนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 25581-2 มีนาคม 2559ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติ... อ่านต่อ..

News image

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑ... อ่านต่อ..

News image

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 37องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุด... อ่านต่อ..

News image

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมต้อนรับแขกต่างประเทศที่มาร่วมงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 37วันที่ 2... อ่านต่อ..

News image

"Bye Nior" รุ่นที่ 28แสมบาน สานฝัน19 กุมภาพันธ์ 2559ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

News image

ประชุมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it centerปีงบประมาณ 2559วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559ณ ห้องรัฐบุรุษ วิ... อ่านต่อ..

News image

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรัตน์ ประธานราษฏร์นิกรเพื่อเป็นทุนการศึกษาของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ครั้งที่1/255... อ่านต่อ..

News image

ติวเตรียมสอบมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับ ปวช.3 และ ปวส.2วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559ณ ศูนย์วิท... อ่านต่อ..

News image

โครงการผลิตน้ำนมถั่วเหลืองวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุงต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ... อ่านต่อ..

News image

คณะอนุกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในระดับอาชีวศึกษาวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559ณ ห... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษาปีการศึกษา 2558วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมวิทย... อ่านต่อ..

News image

คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาเก... อ่านต่อ..

News image

โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2558ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2559ณ ค่ายกรมหลวงสงขล... อ่านต่อ..

News image

พิธีเปิดงานการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559ณ วิทยาลัยอ... อ่านต่อ..

News image

ผู้บริหาร คณะครูนักเรียนจากประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียเข้าร่วมการแข่งขันทักษะระดับอาเซียนระหว่างวันที่ 1-5 กุ... อ่านต่อ..

News image

ผู้บริหาร คณะครูวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์เข้าร่วมงานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทยระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2559ณ อาค... อ่านต่อ..

News image

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเรื่อง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ณ โรงเรียนวัดท่านางหอม หมู่ที่ 5 ต.น้ำ... อ่านต่อ..

News image

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเรื่อง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ณ โรงเรียนวัดท่านางหอม หมู่ที่ 5 ต.น... อ่านต่อ..

 • วันครู 16 มกราคม 2559

  วันครู 16 มกราคม 2559 "ยึดมั่นคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี สร้างสรรค์คนดี ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" ณ วิทยาลั

next
prev

banner-facebook

DRsermsuk

ดร.เสริมศักดิ์  นิลวิลัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
ปฏิทินกิจกรรม
Last month May 2016 Next month
S M T W T F S
week 18 1 2 3 4 5 6 7
week 19 8 9 10 11 12 13 14
week 20 15 16 17 18 19 20 21
week 21 22 23 24 25 26 27 28
week 22 29 30 31
ประมวลผลภาพ

boga

lmi

vcopnet

vijai

DLTV

***************

sobtam


เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้346
mod_vvisit_counterเมื่อวาน784
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้346
mod_vvisit_counterเดือนนี้10951
mod_vvisit_counterทั้งหมด212400
พยากรณ์อากาศ