Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting
เข้าสู่ระบบ  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
banner-facebook
--
banner2
---
---
งานทะเบียน
--
งานพัสดุ
--
งานวัดผลและประเมินผล
ปฏิทินปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗..คลิ๊ก
--
งานครูที่ปรึกษา
ตัวอย่าง รูปเล่มกิจกรรมโฮมรูม...ดาวน์โหลด
***
AEC

--
v-cop
image
         ระบบหลัก                ระบบสนับสนุน       
:: >>> คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา :: >>> ระบบการนำองค์กร ::
:: >>> คู่มือระบบกิจกรรมนักศึกษา :: >>> ระบบสารสนเทศ ::
:: >>> คู่มือระบบการเรียนรู้ ::   ::
http://www.tfc.ac.th/mainweb/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/801720phoca_thumb_l_DSC06474.jpglink
http://www.tfc.ac.th/mainweb/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/411096phoca_thumb_l_DSC08633.jpglink
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ

ประมวลผลภาพวิทยาลัยฯ

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next
News image

ยินดีต้อนรับ Mr.Tashi Dorji อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ อ่านต่อ..

News image

กราบต้อนรับ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 31 ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

News image

การพัฒนาภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯเตรียมต้อนรับ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเมื่อวันที่... อ่านต่อ..

News image

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ยินดีต้อนรับอาจารย์วิชัย นิยมเดชาอาจารย์ประจำแผนกวิชาควบคุมเรือประมง ... อ่านต่อ..

News image

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ร่วมวางพวงมาลา เน... อ่านต่อ..

News image

การประเมินสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 25... อ่านต่อ..

News image

ร่วมแสดงความยินดีและส่งท่านรองฯธานี ศรีทองรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการสิงหนครเมื่อวั... อ่านต่อ..

News image

การประเมินสถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ... อ่านต่อ..

News image

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการอกท. ระดับหน่วย หน่วยพรานทะเลจิบน้ำชา เปิดโลกวิชาการ พร... อ่านต่อ..

News image

การประเมินสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557ณ ... อ่านต่อ..

News image

พิธีประดับเครื่องหมายชั้นปีในการฝึกอบรมนักศึกษาแผนกวิชาการควบคุมเรือประมง5 กันยายน 2557 ... อ่านต่อ..

News image

วันมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ... อ่านต่อ..

News image

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรหลักสูตรระยะสั้นรุ่นที่ 2เรื่อง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนท์ 25 สิงหาคม 2557ณ โร... อ่านต่อ..

News image

การพิจารณาสถานศึกษาดีเด่นและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม25 สิงหาคม 2557 อ่านต่อ..

News image

โครงการลดปัญหากลางคันของนักเรียน นักศึกษากิจกรรมอบรมอาชีพเรื่อง การทำน้ำนมข้าวโพด21 สิงหาคม 2557 ... อ่านต่อ..

News image

โครงการการลดการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาเรื่องการเลี้ยงปลาดุกโดยใช้ระบบหมุนเวียนในถังพลาสติก ขนาด 200 ลิ... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมอบรมอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษาเรื่องการทำยาหม่องพฤกษาสวรรค์19 สิงหาคม 2557 อ่านต่อ..

News image

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรหลักสูตรระยะสั้น:: รุ่นที่1 ::เรื่อง การแปรรูปผลิตทางการเกษตรณ โรงเรียนบ้านนาทองสุ... อ่านต่อ..

News image

โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและปลูกจิตสำนึกของครูที่ปรึ... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ณ ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ระหว่างวัน... อ่านต่อ..

News image

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี 7 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณอาคารเรียน 9 วิทยาลัยประมงติณ... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2557 7 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

News image

การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2557ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานน... อ่านต่อ..

News image

โครงการฝึกอบรม ๖ หลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ นักศึกษาแผนกวิชาการควบคุมเรือประมง ฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานคนปร... อ่านต่อ..

News image

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ปี 2557 ณ วัดบางลึก ชุมชนบ้านบางโหนด ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จั... อ่านต่อ..

News image

รองสุเทพ สังวาลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร มอบเครื่องทำน้ำเย็นแก่สำนักงาน อกท. วิทยาลัยประมงติณ... อ่านต่อ..

News image

คนรุ่นใหม่ หัวใจสีขาว โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการสร้งค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่เยาวชนใน... อ่านต่อ..

News image

นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พบปะพูดคุยกับคณะครูอาจารย์เจ้าหน้าที่ และเข้าเยี่ยมชมวิทยาล... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมวันสุนทรภู่ มอบรางวัลกิจกรรมวันสุนทรภู่ แก่นักเรียน นักศึกษา โดยท่านรองผู้อำนวยการ พยุทน์ นิยม ... อ่านต่อ..

News image

รองผู้อำนวยการ อาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์วันที่... อ่านต่อ..

News image

คณะกรรมการประเมินโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์วันที่่ 16 กรกฎาคม 2557 ... อ่านต่อ..

News image

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ อำเภ... อ่านต่อ..

News image

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2557 ชื่อโครงงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์แคบหมึก ผ... อ่านต่อ..

News image

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2557 ชื่อโครงงาน ศึกษาเปรียบเทียบลายพิมพ์บนกระ... อ่านต่อ..

News image

โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดประจำปีการศึกษา 2557วันที่ 1 กรกฎาคม 2557วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

News image

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ปี 2557วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งข... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลกณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เมื่อวันที่ 25 มิถ... อ่านต่อ..

News image

การแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติดณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ... อ่านต่อ..

News image

นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบปะคณะครูอาจารย์วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

News image

โครงการการจัดระบบการประเมินผลนักเรียนแนวใหม่ โดยการไม่ใช้ข้อสอบ วันที่ 21 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์วิทยบ... อ่านต่อ..

next
prev

นายวุฒิพงษ์ วงศ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
ปฏิทินกิจกรรม
Last month December 2014 Next month
S M T W T F S
week 49 1 2 3 4 5 6
week 50 7 8 9 10 11 12 13
week 51 14 15 16 17 18 19 20
week 52 21 22 23 24 25 26 27
week 1 28 29 30 31
ประมวลผลภาพ

boga

lmi

vcopnet

vijai

***************

sobtam

***************

FCBan

***************

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้4
mod_vvisit_counterเมื่อวาน54
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้58
mod_vvisit_counterเดือนนี้902
mod_vvisit_counterทั้งหมด94559
พยากรณ์อากาศ