Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting
เข้าสู่ระบบ • Photo Title 1
 • Photo Title 2
 • Photo Title 3
 • Photo Title 4
 • Photo Title 5
geleaqru
--
banner-facebook
--
banner2
std2
-
งานพัสดุ
 
--
AEC

--
v-cop
image
         ระบบหลัก                ระบบสนับสนุน       
:: >>> คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา :: >>> ระบบการนำองค์กร ::
:: >>> คู่มือระบบกิจกรรมนักศึกษา :: >>> ระบบสารสนเทศ ::
:: >>> คู่มือระบบการเรียนรู้ ::   ::
http://www.tfc.ac.th/mainweb/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/801720phoca_thumb_l_DSC06474.jpglink
http://www.tfc.ac.th/mainweb/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/411096phoca_thumb_l_DSC08633.jpglink
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ

ประมวลผลภาพวิทยาลัยฯ

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next
News image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิควิธีการจัดทำสื่อ และเอกสารประกอบการสอนวิชาชีพประมง "หลักสูตร 24 ชั่วโมง" ... อ่านต่อ..

News image

2 เมษายน 2558 เนื่องในวโรกาส 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจ... อ่านต่อ..

News image

การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา11 - 13 มีนาคม 2558ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

News image

วันแสมบาน สานฝัน สานสัมพันธ์พี่กับน้อง27 กุมภาพันธ์ 2558ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ อ่านต่อ..

News image

วิทยากร มาบรรยาย เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ5 กุมภาพันธ์ 2558ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

News image

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมกันเก็บขยะ4 กุมภาพันธ์ 2558ณ สวนประวัติศาตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

News image

รับ ฯพณฯ ท่าน พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 3 กุมภาพันธ์ 2558ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ อ่านต่อ..

News image

กีฬาภายใน "พรานทะเลเกมส์" ครั้งที่ 2229 - 30 มกราคม 2558ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

News image

การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานปีการศึกษา 2558 ระดับเขต21 มกราคม 2558ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ระดับ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 8 - 10 มกราคม 2558 ณ ค่ายกรมหลวงสงขลานคริน... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมวันปีใหม่ "วิถีธรรม วิถีพุทธ" 25 ธันวาคม 2557 อ่านต่อ..

News image

ยินดีต้อนรับคณะนักบริหารโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลางกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 120 พฤศจิกายน 2557 ... อ่านต่อ..

News image

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

News image

ประเมินสถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2557 วันที่ 15 ธันวาคม... อ่านต่อ..

News image

ถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา ... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ 2557 5 ธันวามหาราช วันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

News image

ยินดีต้อนรับ Mr.Tashi Dorji อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ อ่านต่อ..

News image

กราบต้อนรับ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 31 ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

News image

การพัฒนาภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯเตรียมต้อนรับ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเมื่อวันที่... อ่านต่อ..

News image

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ยินดีต้อนรับอาจารย์วิชัย นิยมเดชาอาจารย์ประจำแผนกวิชาควบคุมเรือประมง ... อ่านต่อ..

News image

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ร่วมวางพวงมาลา เน... อ่านต่อ..

News image

การประเมินสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 25... อ่านต่อ..

News image

ร่วมแสดงความยินดีและส่งท่านรองฯธานี ศรีทองรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการสิงหนครเมื่อวั... อ่านต่อ..

News image

การประเมินสถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ... อ่านต่อ..

News image

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการอกท. ระดับหน่วย หน่วยพรานทะเลจิบน้ำชา เปิดโลกวิชาการ พร... อ่านต่อ..

News image

การประเมินสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557ณ ... อ่านต่อ..

News image

พิธีประดับเครื่องหมายชั้นปีในการฝึกอบรมนักศึกษาแผนกวิชาการควบคุมเรือประมง5 กันยายน 2557 ... อ่านต่อ..

News image

วันมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ... อ่านต่อ..

News image

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรหลักสูตรระยะสั้นรุ่นที่ 2เรื่อง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนท์ 25 สิงหาคม 2557ณ โร... อ่านต่อ..

News image

การพิจารณาสถานศึกษาดีเด่นและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม25 สิงหาคม 2557 อ่านต่อ..

News image

โครงการลดปัญหากลางคันของนักเรียน นักศึกษากิจกรรมอบรมอาชีพเรื่อง การทำน้ำนมข้าวโพด21 สิงหาคม 2557 ... อ่านต่อ..

News image

โครงการการลดการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาเรื่องการเลี้ยงปลาดุกโดยใช้ระบบหมุนเวียนในถังพลาสติก ขนาด 200 ลิ... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมอบรมอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษาเรื่องการทำยาหม่องพฤกษาสวรรค์19 สิงหาคม 2557 อ่านต่อ..

News image

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรหลักสูตรระยะสั้น:: รุ่นที่1 ::เรื่อง การแปรรูปผลิตทางการเกษตรณ โรงเรียนบ้านนาทองสุ... อ่านต่อ..

News image

โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและปลูกจิตสำนึกของครูที่ปรึ... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ณ ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ระหว่างวัน... อ่านต่อ..

News image

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี 7 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณอาคารเรียน 9 วิทยาลัยประมงติณ... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2557 7 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

News image

การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2557ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานน... อ่านต่อ..

News image

โครงการฝึกอบรม ๖ หลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ นักศึกษาแผนกวิชาการควบคุมเรือประมง ฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานคนปร... อ่านต่อ..

 • คนรุ่นใหม่ หัวใจสีขาว

  คนรุ่นใหม่ หัวใจสีขาว โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการสร้งค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่เยาวชนใน

next
prev

นายวุฒิพงษ์ วงศ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
ปฏิทินกิจกรรม
Last month April 2015 Next month
S M T W T F S
week 14 1 2 3 4
week 15 5 6 7 8 9 10 11
week 16 12 13 14 15 16 17 18
week 17 19 20 21 22 23 24 25
week 18 26 27 28 29 30
ประมวลผลภาพ

boga

lmi

vcopnet

vijai

DLTV

FCBan

***************

sobtam


เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้49
mod_vvisit_counterเมื่อวาน57
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้325
mod_vvisit_counterเดือนนี้880
mod_vvisit_counterทั้งหมด100711
พยากรณ์อากาศ