5970-2

เข้าสู่ระบบ • Photo Title 1
 • Photo Title 2
 • Photo Title 3
 • Photo Title 4
 • Photo Title 5
banner2
C
-----
ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)
---- 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


--
ดาวน์โหลดเอกสาร ระบบดูแล
--
--
--

  Rtfc
--
v-cop
---
RE
image
         ระบบหลัก                ระบบสนับสนุน       
:: >>> คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา :: >>> ระบบการนำองค์กร ::
:: >>> คู่มือระบบกิจกรรมนักศึกษา :: >>> ระบบสารสนเทศ ::
:: >>> คู่มือระบบการเรียนรู้ ::   ::
http://www.tfc.ac.th/mainweb/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/801720phoca_thumb_l_DSC06474.jpglink
http://www.tfc.ac.th/mainweb/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/411096phoca_thumb_l_DSC08633.jpglink
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ

ประมวลผลภาพวิทยาลัยฯ

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next
News image

เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดกิจกรรม "ท่องโลกวิชาการ สนุกสนาน พรานทะเล" ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 โรงเรียนอนุบาลสงขลา เข้าศึกษาดูงาน การเพาะขยายพันธุ์ปลา และเยี่ยมชมงาน "ท่องโล... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมกับ บริษัท สงวนพาณิชย์  สงขลาได้จัด โครงกา... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 14-17 สิงหาคม 2559 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทย... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 งานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรก... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้เข้าร่วมสัมมนาเปิดตัวโครงการและนำเสนอผลการศึกษาวิเค... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด  ได้จัดอบรมโค... อ่านต่อ..

News image

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ชมรมวิชาชีพแปรรูปสัตว์น้ำ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์&n... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 POLITEKNIK  SULTAN  HAJI  AHMUD  SHAH KUANTAN,  PAHANG... อ่านต่อ..

News image

โครงการส่งเสริมวิถีธรรมวิถีไทย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเ... อ่านต่อ..

News image

         เนื่องในโอกาสที่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ มีอายุ... อ่านต่อ..

News image

โครงการส่งเสริมวิถีธรรมวิถีไทย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเ... อ่านต่อ..

News image

รณรงค์เชิญชวนประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ(7 สิงหาคม 2559) ให้กับคณะครู อาจารย์ เจ้าหน้า และนักเรียน นัก... อ่านต่อ..

News image

คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลาน... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2559 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ได้จัดอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร เรื่องก... อ่านต่อ..

News image

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประเภทกีฬาเปตอง วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2559 ณ วิท... อ่านต่อ..

News image

โครงการจัดอาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี ผู้ต้องขังค่าย อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภายใต้โครงการขยายโอ... อ่านต่อ..

News image

การอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการส่งเสริมวิถีธรรม วิถีไทย กิจกรรมศาสนพิธี ศาสนาพุทธ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ศาสนาอิสลาม วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ มัสยิดอาลาอุดดีน (โคกไร่) ท่าสะอ้าน สงขลา ... อ่านต่อ..

News image

การแถลงข่าวกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อความดี96ปี ป๋าเปรม เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเ... อ่านต่อ..

News image

บรรยากาศการประชาสัมพันธ์และรับสมัคร กิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อความดี96ปี ป๋าเปรม เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ... อ่านต่อ..

News image

ภาพบรรยากาศการประชาสัมพันธ์ "เดิน-วิ่งเพื่อความดี 96ปี ป๋าเปรม มินิมาราธอน&ฟันรัน" วันที่ 8 กรกฎาคม ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ชมรมวิชาชีพลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และเ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำป... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2559 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสู... อ่านต่อ..

News image

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมงาน มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ สาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาท... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่23 มิ.ย.2559 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "เดิน-วิ่งเพื่อความดี 96ปี ... อ่านต่อ..

News image

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์และศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ ร่วมกันบริจาคโลหิตให้สภากาชาดจังหวัดสงขลา 23 มิถุนายน 2559 ... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 23 มิถุนายน 2559 ณ ห้อ... อ่านต่อ..

News image

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center) ปี 2559 รุ่นที่ 3 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ได้จัดให้บริการ- ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการและคณะครูวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่ว... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดการประเมินผลการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบ... อ่านต่อ..

News image

ขอแสดงความยินดีคุณครูยุพา จุทองคุณครูนิภาพร ขวัญสกุลในโอกาสได้รับบรรจุเป็นข้าราชการ "ครูผู้ช่วย"21 มิถุนายน ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ตัวแทนผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่16 มิถุนายน 2559 ตัวแทนคณะครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เข้ามาคารวะท่าน... อ่านต่อ..

 • งานแสมบานครั้งที่ 12

  งานแสมบานครั้งที่ 12 11 มิถุนายน 2559 "กราบครู กอดเพื่อน ย้ำเตือนความทรงจำ" ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

next
prev

banner-facebook

DRsermsuk

ดร.เสริมศักดิ์  นิลวิลัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
ปฏิทินกิจกรรม
Last month August 2016 Next month
S M T W T F S
week 31 1 2 3 4 5 6
week 32 7 8 9 10 11 12 13
week 33 14 15 16 17 18 19 20
week 34 21 22 23 24 25 26 27
week 35 28 29 30 31
ประมวลผลภาพ

boga

lmi

vcopnet

vijai

DLTV

***************

 


เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้32
mod_vvisit_counterเมื่อวาน292
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้324
mod_vvisit_counterเดือนนี้18031
mod_vvisit_counterทั้งหมด267134
พยากรณ์อากาศ