5970-2

เข้าสู่ระบบ  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
banner2
--
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ
---
176602
--
Sci
ss
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส.
ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)
---- 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
--
ดาวน์โหลดเอกสาร ระบบดูแล
--
--
--

  Rtfc
--
v-cop
image
         ระบบหลัก                ระบบสนับสนุน       
:: >>> คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา :: >>> ระบบการนำองค์กร ::
:: >>> คู่มือระบบกิจกรรมนักศึกษา :: >>> ระบบสารสนเทศ ::
:: >>> คู่มือระบบการเรียนรู้ ::   ::
http://www.tfc.ac.th/mainweb/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/801720phoca_thumb_l_DSC06474.jpglink
http://www.tfc.ac.th/mainweb/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/411096phoca_thumb_l_DSC08633.jpglink
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ

ประมวลผลภาพวิทยาลัยฯ

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next
News image

รณรงค์เชิญชวนประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ(7 สิงหาคม 2559) ให้กับคณะครู อาจารย์ เจ้าหน้า และนักเรียน นัก... อ่านต่อ..

News image

คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลาน... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2559 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ได้จัดอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร เรื่องก... อ่านต่อ..

News image

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประเภทกีฬาเปตอง วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2559 ณ วิท... อ่านต่อ..

News image

โครงการจัดอาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี ผู้ต้องขังค่าย อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภายใต้โครงการขยายโอ... อ่านต่อ..

News image

การอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการส่งเสริมวิถีธรรม วิถีไทย กิจกรรมศาสนพิธี ศาสนาพุทธ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ศาสนาอิสลาม วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ มัสยิดอาลาอุดดีน (โคกไร่) ท่าสะอ้าน สงขลา ... อ่านต่อ..

News image

การแถลงข่าวกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อความดี96ปี ป๋าเปรม เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเ... อ่านต่อ..

News image

บรรยากาศการประชาสัมพันธ์และรับสมัคร กิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อความดี96ปี ป๋าเปรม เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ... อ่านต่อ..

News image

ภาพบรรยากาศการประชาสัมพันธ์ "เดิน-วิ่งเพื่อความดี 96ปี ป๋าเปรม มินิมาราธอน&ฟันรัน" วันที่ 8 กรกฎาคม ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ชมรมวิชาชีพลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และเ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำป... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2559 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสู... อ่านต่อ..

News image

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมงาน มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ สาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาท... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่23 มิ.ย.2559 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "เดิน-วิ่งเพื่อความดี 96ปี ... อ่านต่อ..

News image

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์และศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ ร่วมกันบริจาคโลหิตให้สภากาชาดจังหวัดสงขลา 23 มิถุนายน 2559 ... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 23 มิถุนายน 2559 ณ ห้อ... อ่านต่อ..

News image

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center) ปี 2559 รุ่นที่ 3 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ได้จัดให้บริการ- ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการและคณะครูวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่ว... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดการประเมินผลการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบ... อ่านต่อ..

News image

ขอแสดงความยินดีคุณครูยุพา จุทองคุณครูนิภาพร ขวัญสกุลในโอกาสได้รับบรรจุเป็นข้าราชการ "ครูผู้ช่วย"21 มิถุนายน ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ตัวแทนผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่16 มิถุนายน 2559 ตัวแทนคณะครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เข้ามาคารวะท่าน... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมพิธีลงนามความร... อ่านต่อ..

News image

งานแสมบานครั้งที่ 12 11 มิถุนายน 2559 "กราบครู กอดเพื่อน ย้ำเตือนความทรงจำ" ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

News image

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาการควบคุมเรือประมง และบรรยายพ... อ่านต่อ..

News image

อบรมโครงการขับขี่ปลอดภัย โดย บรษัทสงวนพาณิชย์ เอวี ร่วมกับ เอ.พี.ฮอนด้า 10 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยประม... อ่านต่อ..

News image

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2559 องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราช... อ่านต่อ..

News image

วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ วันไหว้ครู ประจำปี... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดยมีผู้บริหา... อ่านต่อ..

News image

วันที่ 1-5 มิถุนายน 2559 ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และ ดร.รุจิรา แกล้วทะ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณ... อ่านต่อ..

News image

"Meeting on Indonesia-Thailand Future Cooperation" ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2559 ณ. โรงแรมบ้า... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการและคณะครูวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วมกิ... อ่านต่อ..

News image

วิทยาลัยประมงสมุทรสาครร่วมกับวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ดำเนินการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรป... อ่านต่อ..

News image

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการจัดการเรียนการสอนบูรณาการด้วยวิจัยเป็นฐาน (R... อ่านต่อ..

News image

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ. โดยมีดร.เสริมศักดิ์... อ่านต่อ..

News image

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ปี 2559 ให้บริการ - ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน - ... อ่านต่อ..

next
prev

banner-facebook

DRsermsuk

ดร.เสริมศักดิ์  นิลวิลัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
ปฏิทินกิจกรรม
Last month July 2016 Next month
S M T W T F S
week 26 1 2
week 27 3 4 5 6 7 8 9
week 28 10 11 12 13 14 15 16
week 29 17 18 19 20 21 22 23
week 30 24 25 26 27 28 29 30
week 31 31
ประมวลผลภาพ

boga

lmi

vcopnet

vijai

DLTV

***************

 


เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้471
mod_vvisit_counterเมื่อวาน901
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3891
mod_vvisit_counterเดือนนี้14164
mod_vvisit_counterทั้งหมด246864
พยากรณ์อากาศ