เข้าสู่ระบบ  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
--
banner-facebook
--
banner2
---
HBD58
--
งานวัดผลและประเมินผล
---- 
--
AEC

--
v-cop
image
         ระบบหลัก                ระบบสนับสนุน       
:: >>> คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา :: >>> ระบบการนำองค์กร ::
:: >>> คู่มือระบบกิจกรรมนักศึกษา :: >>> ระบบสารสนเทศ ::
:: >>> คู่มือระบบการเรียนรู้ ::   ::
http://www.tfc.ac.th/mainweb/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/801720phoca_thumb_l_DSC06474.jpglink
http://www.tfc.ac.th/mainweb/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/411096phoca_thumb_l_DSC08633.jpglink
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ

ประมวลผลภาพวิทยาลัยฯ

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next
News image

พิธีประดับแถบเครื่องหมายชั้นปี ในการฝึกอบรมนักศึกษาแผนกวิชาการควบคุมเรือประมง วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ... อ่านต่อ..

News image

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ วันที่ 24... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2558 วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

News image

ร่วมยินดีกับท่าน ผอ.ธวัชชัย หนูอินทร์ ที่จะไปรับตำแหน่งใหม่ที่วิทยาลัยเทคนิคถลาง ภูเก็ตวันที่ 4 สิงหาคม 2558... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝนประจำปีการศึกษา 2558วันที่ 23 กรกฎาคม 2558ณ วัดโคกเปี้ยว(เกาะยอ) จังหวัด... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและกิจกรรม English Camp 11 กรกฎาคม 2558ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2558งานวิทยบริการและห้องสมุด วันที่ 26 มิถุนายน 2558 อ่านต่อ..

News image

คณะกรรมการคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาวันที่ 26 มิถุนายน 2558ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ อ่านต่อ..

News image

โครงการปล่อยปลา ปลูกป่า วันที่ 26 มิถุนายน 2558ณ วัดโคกเปี้ยว(เกาะยอ) จังหวัดสงขลา อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดคิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2558 ... อ่านต่อ..

News image

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่วันที่ 25 มิถุนายน 2558ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

News image

การแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558 วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานน... อ่านต่อ..

News image

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา (อศจ.สงขลา)กีฬาเปตองและวอลเลย์บอลวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558ณ วิ... อ่านต่อ..

News image

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2558องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชส... อ่านต่อ..

News image

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558วันที่ 11 มิถุนายน 2558ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ อ่านต่อ..

News image

อกท.รวมพลัง สร้างชาติเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีวันที่ 1-5 มิถุนายน 2... อ่านต่อ..

News image

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์และโครงการพัฒนารณรงค์ปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ2 มิถุนายน... อ่านต่อ..

News image

ปฐมนิเทศ & ลงทะเบียนเรียน ของนักเรียน นักศึกษา PFP ตามโครงการ วิทยาลัยในโรงงานประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึ... อ่านต่อ..

News image

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่อง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2558ณ โ... อ่านต่อ..

News image

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTERวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลคูเต่า ปี 2558วันที่... อ่านต่อ..

News image

ครูโครงการแลกเปลี่ยน มาศึกษาดูงานวิทยาลัยประมง ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี นำทีม ผู้อำนวยการวิทยาลัยป... อ่านต่อ..

News image

ร่วมวางพวงมาลาวันอาภากร วันที่ 19 พฤษภาคม 2558ณ สวนสองทะเล กรมหลวงชุมพร สงขลา อ่านต่อ..

News image

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาและเตรียมความพร้อมในการเรียนอาชีวศึกษาประมง (ค่ายคุณธรรม จริยธรรม)วันที่ 6-8 พฤษภาค... อ่านต่อ..

News image

อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมโฮมรูม วันที่ 1 พฤษภาคม 2558   อ่านต่อ..

News image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิควิธีการจัดทำสื่อ และเอกสารประกอบการสอนวิชาชีพประมง "หลักสูตร 24 ชั่วโมง" ... อ่านต่อ..

News image

2 เมษายน 2558 เนื่องในวโรกาส 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจ... อ่านต่อ..

News image

การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา11 - 13 มีนาคม 2558ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

News image

วันแสมบาน สานฝัน สานสัมพันธ์พี่กับน้อง27 กุมภาพันธ์ 2558ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ อ่านต่อ..

News image

วิทยากร มาบรรยาย เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ5 กุมภาพันธ์ 2558ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

News image

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมกันเก็บขยะ4 กุมภาพันธ์ 2558ณ สวนประวัติศาตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

News image

รับ ฯพณฯ ท่าน พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 3 กุมภาพันธ์ 2558ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ อ่านต่อ..

News image

กีฬาภายใน "พรานทะเลเกมส์" ครั้งที่ 2229 - 30 มกราคม 2558ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

News image

การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานปีการศึกษา 2558 ระดับเขต21 มกราคม 2558ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ระดับ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 8 - 10 มกราคม 2558 ณ ค่ายกรมหลวงสงขลานคริน... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมวันปีใหม่ "วิถีธรรม วิถีพุทธ" 25 ธันวาคม 2557 อ่านต่อ..

News image

ยินดีต้อนรับคณะนักบริหารโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลางกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 120 พฤศจิกายน 2557 ... อ่านต่อ..

News image

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

News image

ประเมินสถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2557 วันที่ 15 ธันวาคม... อ่านต่อ..

News image

ถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา ... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ 2557 5 ธันวามหาราช วันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

next
prev

นายวุฒิพงษ์ วงศ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
ปฏิทินกิจกรรม
Last month September 2015 Next month
S M T W T F S
week 36 1 2 3 4 5
week 37 6 7 8 9 10 11 12
week 38 13 14 15 16 17 18 19
week 39 20 21 22 23 24 25 26
week 40 27 28 29 30
ประมวลผลภาพ

boga

lmi

vcopnet

vijai

DLTV

FCBan

***************

sobtam


เรามี 144 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้59
mod_vvisit_counterเมื่อวาน40
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้138
mod_vvisit_counterเดือนนี้99
mod_vvisit_counterทั้งหมด104960
พยากรณ์อากาศ