5970

เข้าสู่ระบบ  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
banner2
ประกาศงานพัสดุ


-----
1
รูปแบบข้อสอบ -- ระดับชั้น ปวช.3
                       -- ระดับชั้น ปวส.2
---
ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)
---- 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


--
ดาวน์โหลดเอกสาร ระบบดูแล
--
--
--

  Rtfc
--
v-cop
---
RE
image
         ระบบหลัก                ระบบสนับสนุน       
:: >>> คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา :: >>> ระบบการนำองค์กร ::
:: >>> คู่มือระบบกิจกรรมนักศึกษา :: >>> ระบบสารสนเทศ ::
:: >>> คู่มือระบบการเรียนรู้ ::   ::
http://www.tfc.ac.th/mainweb/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/801720phoca_thumb_l_DSC06474.jpglink
http://www.tfc.ac.th/mainweb/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/411096phoca_thumb_l_DSC08633.jpglink
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ

ประมวลผลภาพวิทยาลัยฯ

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next
News image

เมื่อ17 ตุลาคม 2559 ดร.เสริมศักดิ์  นิลวัล ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำคณะผู้บริหาร คณะครู... อ่านต่อ..

News image

"วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมกับศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จัดการฝึกอบรม หลักสูตร "การค... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 28 กันายน 2559 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้ร่วมงานเกษียณอายุ "จากวันที่พากเพียร...สู่วันเกษีย... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัด กิจกรรมโครงการวิจัยระบบคุณภาพสถานศึกษาของวิ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 26-28 กันยายน 2559 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัด การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2559 "แด่มิตรภาพที่... อ่านต่อ..

News image

ประชุมวิชาการ "การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559" ณ ศูนย์ป... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดพิธีประดับแถบเครื่องหมายชั้นปี สำหรับนักศึกษาแ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้นำนักศึกษา ในระดับ ปวช.2 จำนวน 50 คน ร่วมกับนักเร... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ประธานเปิดงาน “เพลินเพลง ... อ่านต่อ..

News image

คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษา และศิษย์เก่า วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ พลเอกเปร... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม - 3 กันยายน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้เข้าร่วม กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที... อ่านต่อ..

News image

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ได้ร่วมต้อนรับคณะนักกีฬา จาก อศจ.นครสวรรค์ เข้าพัก ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ระหว่... อ่านต่อ..

News image

ครู และนักศึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้นำเยาวชนอาชีวศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้รับการเก็บข้อมูลการวิจัย จากคณะวิจัยรูปแบบการพัฒนาค... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำโดย ดร.เสริมศักดิ์  นิลวิลัย ผู้อำนวยการ คณะครู... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดกิจกรรม "ท่องโลกวิชาการ สนุกสนาน พรานทะเล" ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 โรงเรียนอนุบาลสงขลา เข้าศึกษาดูงาน การเพาะขยายพันธุ์ปลา และเยี่ยมชมงาน "ท่องโล... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมกับ บริษัท สงวนพาณิชย์  สงขลาได้จัด โครงกา... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 14-17 สิงหาคม 2559 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทย... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 งานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรก... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้เข้าร่วมสัมมนาเปิดตัวโครงการและนำเสนอผลการศึกษาวิเค... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด  ได้จัดอบรมโค... อ่านต่อ..

News image

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ชมรมวิชาชีพแปรรูปสัตว์น้ำ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์&n... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 POLITEKNIK  SULTAN  HAJI  AHMUD  SHAH KUANTAN,  PAHANG... อ่านต่อ..

News image

โครงการส่งเสริมวิถีธรรมวิถีไทย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเ... อ่านต่อ..

News image

         เนื่องในโอกาสที่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ มีอายุ... อ่านต่อ..

News image

โครงการส่งเสริมวิถีธรรมวิถีไทย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเ... อ่านต่อ..

News image

รณรงค์เชิญชวนประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ(7 สิงหาคม 2559) ให้กับคณะครู อาจารย์ เจ้าหน้า และนักเรียน นัก... อ่านต่อ..

News image

คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลาน... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2559 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ได้จัดอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร เรื่องก... อ่านต่อ..

News image

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประเภทกีฬาเปตอง วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2559 ณ วิท... อ่านต่อ..

News image

โครงการจัดอาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี ผู้ต้องขังค่าย อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภายใต้โครงการขยายโอ... อ่านต่อ..

News image

การอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการส่งเสริมวิถีธรรม วิถีไทย กิจกรรมศาสนพิธี ศาสนาพุทธ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ศาสนาอิสลาม วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ มัสยิดอาลาอุดดีน (โคกไร่) ท่าสะอ้าน สงขลา ... อ่านต่อ..

News image

การแถลงข่าวกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อความดี96ปี ป๋าเปรม เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเ... อ่านต่อ..

News image

บรรยากาศการประชาสัมพันธ์และรับสมัคร กิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อความดี96ปี ป๋าเปรม เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ... อ่านต่อ..

next
prev

banner-facebook

DRsermsuk

ดร.เสริมศักดิ์  นิลวิลัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
ปฏิทินกิจกรรม
Last month October 2016 Next month
S M T W T F S
week 39 1
week 40 2 3 4 5 6 7 8
week 41 9 10 11 12 13 14 15
week 42 16 17 18 19 20 21 22
week 43 23 24 25 26 27 28 29
week 44 30 31
ประมวลผลภาพ

boga

lmi

vcopnet

vijai

DLTV

***************

 


เรามี 39 บุคคลทั่วไป และ 26 สมาชิก ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1545
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2257
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้10068
mod_vvisit_counterเดือนนี้27791
mod_vvisit_counterทั้งหมด318104
พยากรณ์อากาศ