5970-2

เข้าสู่ระบบ  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
banner2
---
176602
--
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส.
ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)
---- 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
--
ดาวน์โหลดเอกสาร ระบบดูแล
--
--
--

  Rtfc
--
v-cop
image
         ระบบหลัก                ระบบสนับสนุน       
:: >>> คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา :: >>> ระบบการนำองค์กร ::
:: >>> คู่มือระบบกิจกรรมนักศึกษา :: >>> ระบบสารสนเทศ ::
:: >>> คู่มือระบบการเรียนรู้ ::   ::
http://www.tfc.ac.th/mainweb/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/801720phoca_thumb_l_DSC06474.jpglink
http://www.tfc.ac.th/mainweb/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/411096phoca_thumb_l_DSC08633.jpglink
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ

ประมวลผลภาพวิทยาลัยฯ

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next
News image

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center) ปี 2559 รุ่นที่ 3 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ได้จัดให้บริการ- ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการและคณะครูวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่ว... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดการประเมินผลการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบ... อ่านต่อ..

News image

ขอแสดงความยินดีคุณครูยุพา จุทองคุณครูนิภาพร ขวัญสกุลในโอกาสได้รับบรรจุเป็นข้าราชการ "ครูผู้ช่วย"21 มิถุนายน ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ตัวแทนผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่16 มิถุนายน 2559 ตัวแทนคณะครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เข้ามาคารวะท่าน... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมพิธีลงนามความร... อ่านต่อ..

News image

งานแสมบานครั้งที่ 12 11 มิถุนายน 2559 "กราบครู กอดเพื่อน ย้ำเตือนความทรงจำ" ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

News image

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาการควบคุมเรือประมง และบรรยายพ... อ่านต่อ..

News image

อบรมโครงการขับขี่ปลอดภัย โดย บรษัทสงวนพาณิชย์ เอวี ร่วมกับ เอ.พี.ฮอนด้า 10 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยประม... อ่านต่อ..

News image

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2559 องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราช... อ่านต่อ..

News image

วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ วันไหว้ครู ประจำปี... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดยมีผู้บริหา... อ่านต่อ..

News image

วันที่ 1-5 มิถุนายน 2559 ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และ ดร.รุจิรา แกล้วทะ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณ... อ่านต่อ..

News image

"Meeting on Indonesia-Thailand Future Cooperation" ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2559 ณ. โรงแรมบ้า... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการและคณะครูวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วมกิ... อ่านต่อ..

News image

วิทยาลัยประมงสมุทรสาครร่วมกับวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ดำเนินการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรป... อ่านต่อ..

News image

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการจัดการเรียนการสอนบูรณาการด้วยวิจัยเป็นฐาน (R... อ่านต่อ..

News image

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ. โดยมีดร.เสริมศักดิ์... อ่านต่อ..

News image

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ปี 2559 ให้บริการ - ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน - ... อ่านต่อ..

News image

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ และเตรียมความพร้อมในการเรียนอาชีวศึกษาประมง (ค่ายคุณธรรม จริยธรรม) ปร... อ่านต่อ..

News image

ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และคณะ เดินทางไปศึกษาดูงาน การจัดการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยอง อ.แกลง จ.... อ่านต่อ..

News image

การประชุมการจัดการเรียนการสอนร่วมระหว่างวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และโรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วันที่ 8 เมษา... อ่านต่อ..

News image

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ... อ่านต่อ..

News image

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาการควบคุมเรือประมง วันที่ 7 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมรัฐบุร... อ่านต่อ..

News image

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย เดินหน้าสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่21 – 25  มีนาคม  2559 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วมงาน INNOVATION, PRODUCT LAUNC... อ่านต่อ..

News image

พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 19 มีนาคม 2559โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ สงข... อ่านต่อ..

News image

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  วันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิท... อ่านต่อ..

News image

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ ... อ่านต่อ..

News image

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center) ปี 2559 ให้บริการ  - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง - ทำปุ... อ่านต่อ..

News image

การประชุมระดมความคิดเห็นศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา วันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูน... อ่านต่อ..

News image

การอบรมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการ ,ชมรม ,หมู่บ้าน อกท.หน่วยพรานทะเล ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 10 ม... อ่านต่อ..

News image

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเรื่อง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์หมู่1 ตำบลสทิ้งหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขล... อ่านต่อ..

News image

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2558ระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2559 ณ ห้อ... อ่านต่อ..

News image

ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (MEP)ก่อนไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศบรูไนวันที่ 2 มีนาคม 2559... อ่านต่อ..

News image

สัมมนาวิชาการนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 25581-2 มีนาคม 2559ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติ... อ่านต่อ..

News image

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑ... อ่านต่อ..

next
prev

banner-facebook

DRsermsuk

ดร.เสริมศักดิ์  นิลวิลัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
ปฏิทินกิจกรรม
Last month June 2016 Next month
S M T W T F S
week 22 1 2 3 4
week 23 5 6 7 8 9 10 11
week 24 12 13 14 15 16 17 18
week 25 19 20 21 22 23 24 25
week 26 26 27 28 29 30
ประมวลผลภาพ

boga

lmi

vcopnet

vijai

DLTV

***************

sobtam


เรามี 143 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้42
mod_vvisit_counterเมื่อวาน500
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2758
mod_vvisit_counterเดือนนี้16362
mod_vvisit_counterทั้งหมด230237
พยากรณ์อากาศ