Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting
เข้าสู่ระบบ • Photo Title 1
 • Photo Title 2
 • Photo Title 3
 • Photo Title 4
 • Photo Title 5
banner2
งานวัดผลและประเมินผล
ปฏิทินปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗..คลิ๊ก
-
งานบุคลากร
--
AEC

--
v-cop
image
         ระบบหลัก                ระบบสนับสนุน       
:: >>> คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา :: >>> ระบบการนำองค์กร ::
:: >>> คู่มือระบบกิจกรรมนักศึกษา :: >>> ระบบสารสนเทศ ::
:: >>> คู่มือระบบการเรียนรู้ ::   ::
http://www.tfc.ac.th/mainweb/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/801720phoca_thumb_l_DSC06474.jpglink
http://www.tfc.ac.th/mainweb/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/411096phoca_thumb_l_DSC08633.jpglink
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ

ประมวลผลภาพวิทยาลัยฯ

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next
News image

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรหลักสูตรระยะสั้น:: รุ่นที่1 ::เรื่อง การแปรรูปผลิตทางการเกษตรณ โรงเรียนบ้านนาทองสุ... อ่านต่อ..

News image

โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและปลูกจิตสำนึกของครูที่ปรึ... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ณ ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ระหว่างวัน... อ่านต่อ..

News image

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี 7 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณอาคารเรียน 9 วิทยาลัยประมงติณ... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2557 7 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

News image

การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2557ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานน... อ่านต่อ..

News image

โครงการฝึกอบรม ๖ หลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ นักศึกษาแผนกวิชาการควบคุมเรือประมง ฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานคนปร... อ่านต่อ..

News image

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ปี 2557 ณ วัดบางลึก ชุมชนบ้านบางโหนด ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จั... อ่านต่อ..

News image

รองสุเทพ สังวาลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร มอบเครื่องทำน้ำเย็นแก่สำนักงาน อกท. วิทยาลัยประมงติณ... อ่านต่อ..

News image

คนรุ่นใหม่ หัวใจสีขาว โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการสร้งค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่เยาวชนใน... อ่านต่อ..

News image

นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พบปะพูดคุยกับคณะครูอาจารย์เจ้าหน้าที่ และเข้าเยี่ยมชมวิทยาล... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมวันสุนทรภู่ มอบรางวัลกิจกรรมวันสุนทรภู่ แก่นักเรียน นักศึกษา โดยท่านรองผู้อำนวยการ พยุทน์ นิยม ... อ่านต่อ..

News image

รองผู้อำนวยการ อาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์วันที่... อ่านต่อ..

News image

คณะกรรมการประเมินโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์วันที่่ 16 กรกฎาคม 2557 ... อ่านต่อ..

News image

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ อำเภ... อ่านต่อ..

News image

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2557 ชื่อโครงงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์แคบหมึก ผ... อ่านต่อ..

News image

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2557 ชื่อโครงงาน ศึกษาเปรียบเทียบลายพิมพ์บนกระ... อ่านต่อ..

News image

โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดประจำปีการศึกษา 2557วันที่ 1 กรกฎาคม 2557วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

News image

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ปี 2557วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งข... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลกณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เมื่อวันที่ 25 มิถ... อ่านต่อ..

News image

การแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติดณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ... อ่านต่อ..

News image

นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบปะคณะครูอาจารย์วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

News image

โครงการการจัดระบบการประเมินผลนักเรียนแนวใหม่ โดยการไม่ใช้ข้อสอบ วันที่ 21 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์วิทยบ... อ่านต่อ..

News image

การประชุมสมัยสามัญครั้งที่1/2557 หน่วยพรานทะเล องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพ... อ่านต่อ..

News image

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2557 วันที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยประมงติณสูลานน... อ่านต่อ..

News image

30ปี แสมบานคืนถิ่น ครั้งที่ 11 3 ทศวรรษประมงติณสูลานนท์ วันที่ 14 มิถุนายน 2557 ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์... อ่านต่อ..

News image

โครงการการจัดระบบการประเมินผลแนวใหม่ โดยไม่ใช้ข้อสอบ วันที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

News image

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรม 5 ส. Big cleaning day เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมแรลลี่สามัคคี ๙๕ ปี ป๋าเปรม เส้นทาง สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา ถึง หาดแสน... อ่านต่อ..

News image

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ประชุมเตรียมงาน 30 ปี ประมงติณฯ ณ อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ วิทยาลั... อ่านต่อ..

News image

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่และเตรียมความพร้อมในการเรียนอาชีวศึกษาประมง (ค่ายคุณธรรมจริยธรรม)ประจำปี... อ่านต่อ..

News image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ชมรมวิชาชีพประมง" สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง... อ่านต่อ..

News image

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา 2556หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช... อ่านต่อ..

News image

การสัมมนาผลงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2557 การสัมมนาผลงานวิชาการ ... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ระดับชั้น ปวส.1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท... อ่านต่อ..

News image

ต้อนรับ ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา และคระผู้บริหาร วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมต้... อ่านต่อ..

News image

กีฬาพรานทะเลเกมส์ ครั้งที่ 21 กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2557 ... อ่านต่อ..

News image

การตรวจสุขภาพและสารเสพติด นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 5 กุมภาพั... อ่านต่อ..

 • โครงการปัจฉิมนิเทศ

  โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท

 • เข้าค่ายลูกเสือ

  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ วันที่ 13-15 มกราคม 2557 ณ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์

 • วันขึ้นปีใหม่57

  กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ วันที่ 26 ธันวาคม 2556

next
prev

นายวุฒิพงษ์ วงศ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
ปฏิทินกิจกรรม
Last month August 2014 Next month
S M T W T F S
week 31 1 2
week 32 3 4 5 6 7 8 9
week 33 10 11 12 13 14 15 16
week 34 17 18 19 20 21 22 23
week 35 24 25 26 27 28 29 30
week 36 31
ประมวลผลภาพ

boga

lmi

vcopnet

vijai

***************

sobtam

***************

FCBan

***************

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1
mod_vvisit_counterเมื่อวาน30
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้283
mod_vvisit_counterเดือนนี้902
mod_vvisit_counterทั้งหมด90785
พยากรณ์อากาศ