Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting
เข้าสู่ระบบ  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
banner2
--
ISTD572
--
งานประกันคุณภาพฯ
แบบ ม.1/1.1/ครูที่ปรึกษา
สภาพทั่วไปของแผนกวิชา
--
งานทะเบียน
image
         ระบบหลัก                ระบบสนับสนุน       
:: >>> คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา :: >>> ระบบการนำองค์กร ::
:: >>> คู่มือระบบกิจกรรมนักศึกษา :: >>> ระบบสารสนเทศ ::
:: >>> คู่มือระบบการเรียนรู้ ::   ::
http://www.tfc.ac.th/mainweb/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/801720phoca_thumb_l_DSC06474.jpglink
http://www.tfc.ac.th/mainweb/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/411096phoca_thumb_l_DSC08633.jpglink
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ

ประมวลผลภาพวิทยาลัยฯ

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next
News image

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา 2556หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช... อ่านต่อ..

News image

การสัมมนาผลงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2557 การสัมมนาผลงานวิชาการ ... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ระดับชั้น ปวส.1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท... อ่านต่อ..

News image

ต้อนรับ ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา และคระผู้บริหาร วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมต้... อ่านต่อ..

News image

กีฬาพรานทะเลเกมส์ ครั้งที่ 21 กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2557 ... อ่านต่อ..

News image

การตรวจสุขภาพและสารเสพติด นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 5 กุมภาพั... อ่านต่อ..

News image

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ วันที่ 13-15 มกราคม 2557 ณ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ ... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ คณะครู-อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วันที่ 26 ธันวาคม 2556 อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ วันที่ 26 ธันวาคม 2556 อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมคริสต์มาส จาก...นักศึกษา สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ MEP วันที่ 25 ธันวาคม 2556 3 ... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช วันที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

News image

พิธีปิดการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมนันทนาการ การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชส... อ่านต่อ..

News image

นิทรรศการงานมหกรรมอาชีวเกษตรแฟร์ ภาคใต้ ครั้งที่ 35 การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ... อ่านต่อ..

News image

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพ... อ่านต่อ..

News image

พิธีเปิด การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สย... อ่านต่อ..

News image

พิธีเปิดประชุมสมัยสามัญ และพิธีเชิดชูเกียรติ สมาชิก อกท. ระดับภาค สมาชิกบริการพัฒนาชุมชนดีเด่น ,ศิษย์เก... อ่านต่อ..

News image

Big Cleaning Day โครงการรักประชาธิปไตยต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม5 ส.) ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วั... อ่านต่อ..

News image

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สย... อ่านต่อ..

News image

การตรวจประเมินหน่วย อกท.ดีเด่น ระดับภาค ภาคใต้ วันที่ 24 ตุลาคม 2556 ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

News image

โครงการหน้าบ้านสวย ถวายพ่อหลวง วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปลูกต้นพุทธร... อ่านต่อ..

News image

จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ แด่ คุณครูลิขิต ปรียาวงศากุล ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จาก... อ่านต่อ..

News image

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดโครงการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงฉบับภาษาอังกฤ... อ่านต่อ..

News image

พิธีวางพวงมาลา "วันมหิดล" วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวาย เป็นราชสักการะแด่สมเด... อ่านต่อ..

News image

ข้อมูลการขับเคลื่อนแนวทางการปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี GLP ผู้จัดการโครงการระหว่างประเทศ ว่าด้วยการแก้ไขปั... อ่านต่อ..

News image

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่2/2556 และการประชุมวิชาการ อกท. ระดับหน่วย ครั้งที่ 25 หน่วยพรานทะเล กิจกรรม... อ่านต่อ..

News image

การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย วันที่ 10 กันยายน 2556 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ การประชุมคณะกรรมการวิทยา... อ่านต่อ..

News image

มอบรางวัลกิจกรรมห้องสมุด วันที่ 12 กันยายน 2556 ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบรางวัลกิจกรรมห้องสมุด ... อ่านต่อ..

News image

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอต้อนรับ นางกมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก นางสุรีย์พร เสียมสกุล ในการฝึกประสบการณ์ใ... อ่านต่อ..

News image

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอต้อนรับ นายอิทธิพล  เสือม่วง ในการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบของผู้เข... อ่านต่อ..

News image

สัมมนาชมรมวิชาชีพเกษตรกรและที่เกี่ยวข้อง (สาขาประมง) นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 วันที่ 5 กันยายน 2556 ณ ... อ่านต่อ..

News image

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 4-5 กันยายน 2556 ณ วิทยาลัยประมง... อ่านต่อ..

News image

งานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ อกท.เรียงร้อยสายใย ใจผูกพัน ณ  โรงแรมกรีนเวิลล์พาเลช สงขลา งานม... อ่านต่อ..

News image

การเตรียมงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 35 ประจำปีการ... อ่านต่อ..

News image

การฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตร “Mini English Program” ในระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 30 เม... อ่านต่อ..

News image

การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง และควบคุม งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบ... อ่านต่อ..

News image

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิพลเอกเปรม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิพ... อ่านต่อ..

News image

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การเพาะเลี้ยงปลาในกะชัง ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาค... อ่านต่อ..

News image

ขอแสดงความยินดีกับ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ที่ได้รับ รางวัล "สถานศึกษาแห่งนี้จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีส... อ่านต่อ..

next
prev

นายวุฒิพงษ์ วงศ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
ปฏิทินกิจกรรม
Last month April 2014 Next month
S M T W T F S
week 14 1 2 3 4 5
week 15 6 7 8 9 10 11 12
week 16 13 14 15 16 17 18 19
week 17 20 21 22 23 24 25 26
week 18 27 28 29 30
ประมวลผลภาพ

boga

lmi

vcopnet

vijai

***************

sobtam

***************

FCBan

***************

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้10
mod_vvisit_counterเมื่อวาน53
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้158
mod_vvisit_counterเดือนนี้907
mod_vvisit_counterทั้งหมด85372
พยากรณ์อากาศ