ร่วมลงนามความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ กับ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

1.1

เช้าวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมลงนามความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ กับ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด โดย นายนราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการผู้อำนวยการ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านวิชาชีพเกษตรและประมง พัฒนาบุคลากร สนับสนุนการฝึกทักษะและเป็นแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ และผลงานวิชาการ

1

3

2

4

6

7

8

9

11

 

 

 

 

 

 

 


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช