ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทวงศึกษาธิการ นำทีมโดย นางปัทมา วีนะวานิช

1.1

เช้าวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และคณะครูที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทวงศึกษาธิการ นำทีมโดย นางปัทมา วีนะวานิช นายชาญ ตันติธรรมถาวร และทีมงาน ในการตรวจราชการตามนโยบาย การตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมรัฐบุรุษ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

1

2

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช