จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง ประจำปีงบประมาณ 2562

1.1
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง ประจำปีงบประมาณ 2562 สาขาเทคโนโลยีอาหารปลอดภัย (ผลิต แปรรูปสัตว์น้ำ) จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 
1. โครงการยกระดับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
2. โครงการพัฒนาและทดสอบความสามารถทางภาษา
3. โครงการพัฒนานวัตกรรมเสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษ ผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา
ณ ห้องประชุมรัฐบุรษ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
1
2
3
4

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช