โครงการเลี้ยงกุ้งขาว บูรณาการกับการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยฯ

1.1

เช้าวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 งานฟาร์มและโรงงาน และแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จับกุ้งขาวเพื่อจำหน่าย ให้กับแพกุ้งปกรณ์ และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ซึ่งโครงการเลี้ยงกุ้งดังกล่าวเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยฯ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

  

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช