เข้าร่วมประชุม ความร่วมมือในการวางแผนและจัดเตรียมความพร้อมในการจัดงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ ของสมาชิก อกท. ครั้งที่ 41 ปีการศึกษา 2562

1.1

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายกรีฑา ดิษโสภา ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วมประชุม ความร่วมมือในการวางแผนและจัดเตรียมความพร้อมในการจัดงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ ของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 41 ปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

2

3

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช