โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน จัดอบรมและฝึกการทำขนมไทย ให้แก่ชาวบ้าน อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

1.1
วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดอบรมและฝึกการทำขนมไทย ให้แก่ชาวบ้าน หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง โดยมีนางเผือน มาศเมฆ เป็นวิทยากร ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
1
8
2
3
4
9
11
13
14
5
6

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช