จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ และการใช้ Echo VE นักเรียนชั้น ปวช.1

1.1

วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2562 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ และการใช้ Echo VE ให้กับนักเรียนชั้น ปวช.1 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมี Mr.Thinley Wangdi และ Mr.Samten Namgyel ครูพิเศษสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เป็นวิทยากร ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

10

1

2

3

4

6

7

9

11

12

13

14

15

16

17

1822

24

29

31

 

 

 

 


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช