โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือให้กับนักศึกษาตามอนุสัญญา STCW 2010

0

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือให้กับนักศึกษาตามอนุสัญญา STCW 2010 และพิธีมอบ Certificate หลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือตามอนุสัญญา STCW 2010 โดยนายณรงค์ศักดิ์ ผาสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย เป็นผู้มอบแก่คณะครู และนักศึกษาสาขาวิชาการเดินเรือ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

2

1

39

40

4

5

6

7

8

9

37

38

12

14

15

16

17

13

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช