เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือตามอนุสัญญา STCW 2010

0

คณะครู และนักศึกษาสาขาวิชาการเดินเรือ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

ร่วมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือตามอนุสัญญา STCW 2010

ในระหว่างวันที่ 3-14 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โดยการอบรมมีการอบรมในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ประกอบด้วย 7 หลักสูตร ดังนี้

1.หลักสูตรการป้องกันและการดับไฟ (Fire Prevention and Fire Fighting)

2.หลักสูตรความปลอดภัยของบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคม (Personal Safety and Social Responsibilities)

3.หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (Elementary First aid)

4.หลักสูตรการดํารงชีพในทะเล (Personal Survival Techniques)

5.หลักสูตรพื้นฐานการรักษาความปลอดภัยในเรือ (Security awareness Training For all seafarers)

6.หลักสูตรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําเรือ (Security Training for Seafarers with Designated)

7.หลักสูตรแรงงานทางทะเล (Maritime Labour Couvertian)

18

17

16

19

20

21

22

15

14

13

12

10

7

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช