โครงการยกระดับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1)

0

เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ได้จัดโครงการยกระดับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1) ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดยมีคณะวิทยากรจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จำนวน 4 ท่าน (อ.พรประไพ , Mr.Thinley , Mr.Samten , Mr.Dorji) ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วยนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 จำนวน 54 คน และคณะครูอาจารย์ จำนวน 10 คน

34

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

17

19

20

22

24

27

28

29

30

31

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช