จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0)

0

วันนี้ (21 กรกฎาคม 2562) วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) โดยมีนายธาฎา ศิณโส ครูชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ นำคณะครูและนักศึกษาแผนกวิชาการเดินเรือให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจสภาพรถ และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ให้แก่ชาวบ้าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

2

1

3

4

5

6

7

8

9

1011

12

13

14

15

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช