จัดอบรมโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 2562

0

เมื่อวันนี้ 21 กรกฎาคม 2562 งานครูที่ปรึกษาและงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดอบรมโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์และการแปรรูปเพื่อเสริมรายได้) ให้แก่นักเรียนนักศึกษาในสังกัดชมรมวิชาชีพเกษตรผสมผสาน ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

2

35

36

37

38

39

40

4

5

6

7

8

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

23

24

25

27

31

30

33

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช