จัดการอบรมโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015

0

เมื่อวันที่ 21 -23 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดการอบรมโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 เพื่อรับรองสถานศึกษา และหลักสูตรการเดินเรือ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ให้แก่คณะครู และเจ้าหน้าที่ โดยมีนายกิตติพล บุญทอง เป็นวิทยากรการอบรม

ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 มีตัวแทนวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต และวิทยาลัยเทคนิคสตูล เข้าร่วมการอบรม

และมีพิธีเปิด ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 โดยนายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี และนายพงศ์เทพ สุวรรณโณ หัวหน้าแผนกวิชาการเดินเรือ เป็นผู้กล่าวรายงาน

6

7

8

9

10

11

12


13

4

5

2

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช