อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์หาจุลินทรีย์ในสัตว์น้ำ ด้วยวิธี PCR

0

แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์หาจุลินทรีย์ในสัตว์น้ำ ด้วยวิธี PCR ณ ห้องปฏิบัติการ อาคารแสดงพันธ์ุสัตว์น้ำ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และให้บริการต่อไป

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช