โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและประสบการณ์ด้านวิชาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี

0

ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและประสบการณ์ด้านวิชาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บูรณาการร่วมกับกิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการฝึกทักษะ ประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและพัฒนาศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตร MEP และบุคลากรครูที่เกี่ยวข้อง ณ สถานประกอบการภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และตรัง ทั้งนี้มีคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 7 คน และนักศึกษาจำนวน 32 คน

1

24

5

6

7

8

10

11

12

13

16

17

19

20

24

22

23

 

 

 

 

 

 


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช