โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน "ด้วยการทำกระถางต้นไม้ จากล้อยางรถยนต์"

0

วันนี้ (27 กรกฎาคม 2562) วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน "ด้วยการทำกระถางต้นไม้ จากล้อยางรถยนต์" ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แก่นักเรียนนักศึกษา ณ อาคารรัฐบุรุษ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดยมีนายนิโรจน์ เพ็งศรี และว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนีนาถ สุวรรณมณี เป็นวิทยากรการอบรม

16

17

24

5

7

8

10

11

12

14

15

19

13

18

20

21

23

24

26

27

30

31

33

35

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช