เยี่ยมชมตัวแทนนักเรียนในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ในโครงการผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ปี 2562

0

เมื่อช่วงเย็นวันนี้ 27 กรกฎาคม 2562 ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วย นางอังสนา หะยีหะเต็ง นางสาวเอมอร สว่างพงศ์ และนางสาวกานดา เหลาะโต๊ะหมัน ได้ไปเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ตัวแทนนักเรียนในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ชั้น ปวช.2 และ ปวช.3 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่นำความรู้จากการเขียนแผนธุรกิจไปต่อยอด จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในโครงการผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ปี 2562 ณ ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

1

2

4

5

8

9

10

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช