ร่วมเดินสวนนสนาม และทบทวนคำปฏิญาณ

0

28 กรกฎาคม 2562 ลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมเดินสวนนสนาม และทบทวนคำปฏิญาณ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการสงขลา เป็นประธานในพิธี

1

10

2

3

5

8


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช