ต้อนรับและแนะนำครูชาวจีน 2 ท่านจาก Guangxi Transport Vocational and Technical College เมือง Guangxi ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

0

เมื่อเช้าวันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้ให้การต้อนรับและแนะนำครูชาวจีน 2 ท่านจาก Guangxi Transport Vocational and Technical College เมือง Guangxi ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2562

2

3

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช