ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

0

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายกรีฑา ดิษโสภา ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งภายในงานยังจัดให้มีการมอบรางวัลการประกวดโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2561 ให้กับสถานศึกษา ครู นักศึกษา ประชาชน และชุมชนที่มีการดำเนินงานดีเด่น และการเสวนาหัวข้อ "ตามรอยพระบาทศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช 2 สำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ซึ่งรางวัลประเภทที่ 6 โรงเรียนได้รับความรู้จากวิทยาลัย และใช้ได้ผลดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง

(เรียงราษฏร์อุทิศ 2) ม.4 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา โดยวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561

1

2

3

5

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช