โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา หลักสูตรการใช้สื่อดิจิทัล เพื่อการเรียนการสอน

0

เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา หลักสูตรการใช้สื่อดิจิทัล เพื่อการเรียนการสอน แก่คณะครู อาจารย์ และนักศึกษา ระดับปริญาตรี วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดยมีนายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม​ มี ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรการอบรม

1

10

28

31

3

4

5

7

8

17

15

22

23

25

27

30 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช