ศึกษาดูการจัดการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรม

0

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายสุทัช อิสโม ครูผู้ทรงคุณค่า นางรัฐกานต์ เชื้อแหลม ครูวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วย Ms.WEN Shaochun และ Ms. FAN Wenyang ครูจาก International Affairs Division of Guangxi Transport Vocational and Technical College สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึกษาดูการจัดการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรม ในภาคเช้า ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา และ ในภาคบ่าย ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

1

2

3

4

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช