ศึกษาดูในระบบสารสนเทศ การจัดการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรม

0

วันนี้ 9 สิงหาคม 2562 นายสุทัช อิสโม ครูผู้ทรงคุณค่า นางสาวเอมอร สว่างพงศ์ ครูวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วย Ms.WEN Shaochun และ Ms. FAN Wenyang ครูจาก International Affairs Division of Guangxi Transport Vocational and Technical College สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึกษาดูในระบบสารสนเทศ การจัดการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรม ในภาคเช้า ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และ ในภาคบ่าย ณ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

1

2

3

4

5

8

10

11

9

16

17

18

19

20

 

 

 

 


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช