เข้าร่วมการประชุม (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี ครั้งที่ 4

0

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เลขานุการและอนุกรรมการ และนายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยเลขานุการและอนุกรรมการ อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

1

2

11

4

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช