จัดอบรมโครงการการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์

0

เมื่อบ่ายวันที่ 15 สิงหาคม 2562 งานวัดผลและประเมิน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดอบรมโครงการการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ ในชั่วโมงการเรียนการสอนวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับคณะครู วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

1

23

4

6

12

9

10

17

21

22

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช