ตัวแทนนักศึกษากล่าวลาครูชาวจีนฯ

0

เมื่อเช้าวันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้ตัวแทนนักศึกษากล่าวลาครูชาวจีน และให้ครูชาวจีน 2 ท่าน WEN Shaochun และ FAN Wenyang จาก Guangxi Transport Vocational and Technical College เมือง Guangxi ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวความรู้สึก ประสบการณ์ที่ได้รับ และกล่าวลา บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2562

1

3

513

14

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช