จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ และการขยายจุลินทรีย์ อี.เอ็ม”

0

เมื่อวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ และการขยายจุลินทรีย์ อี.เอ็ม” ให้แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดท่าช้าง โดยมีนายชูศักดิ์ ทองแกมแก้ว และนายประยูร เฉิดฉิ้ม ครูวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นวิทยากร ณ โรงเรียนวัดท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

22

5

16

17

2

4

6

11

13

14

15

18

19

20

21


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช