จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบติดตามคุณภาพน้ำ IOT และการใช้จุลินทรีย์ ในการเลี้ยงกุ้งขาวในบ่อ PE ลอย”

0

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 นางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู หัวหน้าแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และคณะ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบติดตามคุณภาพน้ำ IOT และการใช้จุลินทรีย์ ในการเลี้ยงกุ้งขาวในบ่อ PE ลอย” ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง Center of Excellence ประจำปี 2562 ให้แก่นักศึกษาชั้น ปวส.1/1 ปวส.2/1 - 2/3 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมถึงคณะครูที่สนใจ โดยมีนายสุทัช อิสโม ครูผู้ทรงคุณค่า เป็นประธานในพิธีเปิด และมีคณะวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

1

4

5

6

7

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8

9

10

11

14

16

 

26

25

24

23

22

21

20

19

 

 


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช