จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น “การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์”

0

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำโดยนายชูศักดิ์ ทองแกมแก้ว ครูชำนาญการ และคณะ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น “การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์” ให้ความรู้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำกระชังปลาแก่ชาวบ้านและผู้สนใจ โดยนายธาฎา ศิณโส ครูชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

1

3

4

8

13

14

16

17

18

17

19

 

  

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช