ผู้อำนวยการ เข้าเยี่ยมชมการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น “การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์”

0

วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมชมการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น “การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์” โดยมีนายประยูร เฉิดฉิ้ม ครูชำนาญการ เป็นวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

1

2

3

4

4

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช