“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะอาชีพเทคโนโลยีอาหารปลอดภัยและการสร้างธุรกิจออนไลน์”

0

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะอาชีพเทคโนโลยีอาหารปลอดภัยและการสร้างธุรกิจออนไลน์” ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพประสบการณ์เข้มข้น ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีนักศึกษา และครูที่สนใจ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

ในภาคเช้าหลังพิธีเปิดมีการอบรมให้ความรู้ “เทคโนโลยีอาหารปลอดภัย” โดย อ.สุเพ็ญ ด้วงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นวิทยากร

ในภาคบ่ายมีการฝึกทักษะอาชีพ “การทำปลาหวานสมุนไพร” โดย นางสาวธนกร ห้วยห้อง วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นวิทยากร

34

1

2

4

28

5

21

26

25

24

23

33

32

31

32

30

27

 

29

35

3

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช