จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะอาชีพเทคโนโลยีอาหารปลอดภัยและการสร้างธุรกิจออนไลน์

0

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะอาชีพเทคโนโลยีอาหารปลอดภัยและการสร้างธุรกิจออนไลน์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพประสบการณ์เข้มข้น ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีนักศึกษา และครูที่สนใจ เข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ “การสร้างธุรกิจออนไลน์” โดยนายสุรินทร์ นุ่นแก้ว โรงเรียนการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ไทยคอม เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

1

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

18

17

16

13

12

7

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช