เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”

0

เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 นายสมชาติ ชูมาก ครูชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” และรับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา” วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพลังบวกและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้แก่ครูจากสถาบันอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 300 คน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถาบันอาชีวศึกษาที่มีเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ซึ่งอยู่ในวัยอยากรู้ อยากลอง คึกคะนอง และสุ่มเสี่ยงต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบน รวมถึงยาเสพติด โดยมีนายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นประธาน ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

1

2

3

4

5

 

 

 


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช