เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรครูผู้สอน (Training course for instructors, IMO model course 6.09)

0

เมื่อวันที่ 19 - 27 สิงหาคม 2562 คณะครูวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรครูผู้สอน (Training course for instructors, IMO model course 6.09) ภายใต้โครงการ คณะอนุกรรมการความร่วมมืออาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน (กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพพานิชย์นาวี โดยวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

1

2

3

4

5

6

8

10

11

12

14

16

17

18

19

20

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช