งานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 31

0

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 อกท.หน่วยพรานทะเล วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 31 และการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2562 หน่วยพรานทะเล และกิจกรรมงานโครงการเปิดโลกอาชีพ เปิดรั้วอาชีวศึกษา พรานทะเลวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

ภาคเช้ามีพิธีเปิดงานโดย ดร.รักเกียรติ แก้วจำนง นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ เป็นประธานในพิธี และได้มอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์แก่วิทยาลัยฯ และโรงเรียนสังกัด สพฐ.ที่เข้าร่วมงาน การจัดเสวนาเวทีประชาคมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ “การเลี้ยงกุ้งขาวปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” การทำแซนวิชห่อใบตอง การตอบคำถามทางวิชาการ การแนะแนวการศึกษาต่อ การจำหน่ายปลาสวยงาม การจำหน่ายสินค้าและผลิตผลของวิทยาลัยฯ และการแข่งขันทักษะศิลปเกษตร ณ หอประชุมวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

1

31

32

39

41

42

43

44

47

67

70

2

22

23

25

27

28

29

3

4

5

6

7

9

17

18

20

21

72

73

74

75

77

79

80

87

84

85

86

88

89

91

90

86

93

95

98

90

99

100

102

130

128

124

123

122

121

120

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช