นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ เป็นประธานในพิธี และได้มอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์แก่วิทยาลัยฯ และโรงเรียนสังกัด สพฐ.

0

ดร.รักเกียรติ แก้วจำนง นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ เป็นประธานในพิธี และได้มอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์แก่วิทยาลัยฯ และโรงเรียนสังกัด สพฐ.ที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 31 และการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2562 หน่วยพรานทะเล และกิจกรรมงานโครงการเปิดโลกอาชีพ เปิดรั้วอาชีวศึกษา พรานทะเลวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

22

23


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช