เข้ารับโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล ชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทที่ 6 โรงเรียนได้รับความรู้จากวิทยาลัย และใช้ได้ผลดีเด่น

0

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายโอฬาร อุบล ครูชำนาญการ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนายประยูร เฉิดฉิ้ม ครูชำนาญการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง (เรียงราชอุทิศ 2) และคณะ เข้ารับโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล ชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทที่ 6 โรงเรียนได้รับความรู้จากวิทยาลัย และใช้ได้ผลดีเด่น “โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ประจำปี 2561 โดยมี นายศักระ กบิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

1

2

3

5

9

10

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช