ต้อนรับอาจารย์ฤทัย ประทุมทอง เข้านิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ แผนกวิชาการเดินเรือ

0

เช้าวันนี้ (2 กันยายน 2562) ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ คณะผู้บริหารและคณะครูแผนกวิชาการเดินเรือ ให้การต้อนรับอาจารย์ฤทัย ประทุมทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้านิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ แผนกวิชาการเดินเรือ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช