เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ อกท ภาคใต้ ครั้งที่2/2561

0

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วย นายกรีฑา ดิษโสภา นางประมุข เอี้ยวสุข ครูที่ปรึกษา และนายก อกท.หน่วยพรานทะเล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ อกท ภาคใต้ ครั้งที่2/2561 และร่วมงานมุทิตาจิต กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ อกท.ภาคใต้ ปีการศึกษา 2562 โดยมี ผอ.บุญศักดิ์ ตั้งเกียรติกำจาย ประธานกรรมการ อกท.ภาคใต้ เป็นประธานจัดงาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

1

13

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช