เข้าร่วม ประชุมโครงการเครือข่ายสถานศึกษาฯ

0

นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วม ประชุมโครงการเครือข่ายสถานศึกษา ในโครงการพัฒนาอาชีพแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จากสถานศึกษาอาชีวศึกษา 220 แห่ง และเครือข่ายความร่วมมือจากกองกำกับตำรวจตระเวนชายแดน โดยมี ดร.ภริดา ภู่ศิริ วิทยากรจิตอาสา 904 วปร.เป็นวิทยากร โดยมี ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ (ศพก.) เป็นประธานเปิด ซึ่งการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเมาท์เท่นบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช