โครงการเสวนาการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การจัดการองค์ความรู้วิชาชีพเทคโนโลยีอาหารปลอดภัยร่วมสถานประกอบการฯ

0

วันที่ 3 กันยายน 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดโครงการเสวนาการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การจัดการองค์ความรู้วิชาชีพเทคโนโลยีอาหารปลอดภัยร่วมสถานประกอบการภายใต้โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2562

ในการนี้มีนายสุทัช อิสโม ครูผู้ทรงคุณค่า เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

1

2

3

4

5

6

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

21

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช