โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษากัมพูชาฯ

0

วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษากัมพูชา ระดับชั้น ปวส.1/7 สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อจัดกิจกรรมการนำเสนอผลการดำเนินโครงการให้นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในชั้นเรียน และให้คณะครู นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ประเมินผล ลงคะแนนคัดเลือกโครงการ เพื่อจะได้ตัวแทนนักศึกษาที่ร่วมแข่งขันทักษะการนำเสนอสัมมนาในงาน อกท. ระดับภาคต่อไป ณ ห้องเรียน IT2 อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช