จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น “การทำปลาดุกร้าและปลาดุกแดดเดียว”

0

เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำโดยนายชูศักดิ์ ทองแกมแก้ว ครูชำนาญการ และคณะ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น “การทำปลาดุกร้าและปลาดุกแดดเดียว” ให้ความรู้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ที่สนใจโดยนางสาวธนกร ห้วยห้อง ครูวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านประกอบ ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

29

30

32

 

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช