ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ ประเทศมาเลเซีย

0

ระหว่างวันที่ 9 – 13 กันยายน 2562 นายประทีป สองแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ นางรัฐกานต์ เชื้อแหลม พนักงานราชการครู และนักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 6 คน จากวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ Bilateral TVET International Partnership Program Venue : Jerantut Community College and Bera Community College ณ ประเทศมาเลเซีย

1

2

4

6

5

6

7

9

10

13

16

19

20

21

22

 


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช