เข้าร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนฯ

0

วันนี้ (20 กันยายน 2562) ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการ นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการและคณะครูวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี ครั้งที่5/2562 ณ ห้องเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

1

3

5

11

16

18

19

20

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช