พิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ปวช.3

0

ภาคเช้าวันที่ 26 กันยายน 2562 ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำก่อนออกฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

1

2

3

5

6

8

10

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช