เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือฯ

0

เมื่อวันที่ 24-27 กันยายน 2562 นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยนายประยูร เฉิดฉิ้ม ครูชำนาญการ และนายพงศ์เทพ สุวรรณโณ พนักงานราชการ (ครู) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 ครั้งที่ 2 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

1

2

3

4

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช