จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

0

ระหว่างวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการ เป็นประธาน

1

2

3

3

4

5

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช