พิธีเปิดการสัมมนาผลการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562

0

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาผลการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช